За сглобяемите къщи / Типове / А-образни сглобяеми къщи
Article 1

Дървото е една от трите растителни форм и. Характеризира се със здраво многогод ишно стъбло (ствол) и разклонена корона. Бива широколистно или иглолистно. Среща се във всички географски области, освен полярната и високопланинската. Расте в големи групи наречени гори, освен в саваните и полупустините. Стъблото, коренит е и клоните са изградени от дървесина. Почти винаги може да се определи като център на консорция. Това се дължи на факта, че дърветата са способни да образуват голямо количество биомаса, която служи за храна на редица организми, а също така осигуряват подслон и места за гнездене за множество птици, бозайници, влечуги и насекоми. Възникна
лите в резултат взаимоотношения могат да имат както положителни така и отрицатилни. Дървото е една от трите растителни форми. Характеризира се със здраво многогодишно стъбло (ствол) и разклонена корона. Бива широколистно или иглолистно. Среща се във всички географски области, освен полярната и високопланинската. Расте в големи групи наречени гори, освен в саваните и полупустините. Стъблото, корените и клоните са изградени от дървесина. Почти винаги може да се определи като център на консорция. Това се дължи на факта, че дърветата са способн и да образуват голямо количество биомаса, която служи за храна на редица организми, а също така осигуряват подслон и места за гнездене за множество птици, бозайници, влечуги и насекоми. Възникналите в резултат взаимоотношения могат да имат както положителни така и отрицатилни.

Публикувано: 00-00-0000
Видяно: 3079
Сглобяеми къщи с А-образна форма
Допълнителна информация Техническа информация
Модели от този тип